Kinder
Rechten
School

logo facebook logo facebook logo facebook

Gastdocent worden!

Geeft uw organisatie ook gastlessen op het gebied van de rechten van het kind aan basisschoolleerlingen van groep 7 en 8? Dan kunt u zich NU als organisatie aanmelden voor een plekje op de KRS website.

Op deze website staan ook de inspiratoren. Dat zijn kunstenaars die aanwezig zijn bij gastlessen en na afloop of op een andere dag de leerlingen begeleiden bij het maken van een creatief product over kinderrechten. Scholen kunnen er ook voor kiezen om zélf een creatief product te maken zonder een inspirator.

Docenten kiezen (samen met de leerlingen) een organisatie uit om de gastles te verzorgen, en indien gewenst ook een inspirator. Een school neemt dan contact op met uw organisatie via de door u opgegeven link/website. In het geval dat de school ook een inspirator heeft gekozen, dan prikt u samen mét de inspirator én de school een datum voor de gastles.

In overleg met de leerkracht zal de inspirator na de gastles of op een andere dag samen met de kinderen werken aan een creatief product. Alle tastbare creatieve resultaten van de KRS gastlessen worden getoond tijdens een expositie in het stadshuis van 6 t/m 28 november, met een feestelijke presentatie op 20 november 2014 (de Dag van de Rechten van het Kind).

Nee de volgende stappen om gastdocent te worden.

Om gastdocent te worden, meld u uw organisatie aan via info@kinderrechtenschool.nl onder vermelding van:

 1. Officiële naam organisatie
 2. Link naar uw eigen aanmeldingspagina voor gastlessen
 3. Het verband tussen de gastles en het kinderrechtenverdrag, door aan te geven welke kinderrechten aan bod komen. Op de pagina Rechten van het Kind van onze website vindt u alle kinderrechten op een rij.
 4. Het projectteam zorgt er dan voor dat een link naar uw organisatie op de KRS website zal komen te staan.

Zodra uw aanbod eenmaal geplaatst is op onze website, verloopt aanmelding voor een gastles als volgt:

 1. Als een school interesse heeft in uw voorlichting, nemen zij contact met u op via uw eigen website.
 2. Na aanmelding voor een gastles in het kader van de Kinderrechtenschool neemt u als gastdocent contact op met de inspirator, indien de school een inspirator heeft gekozen.
 3. Plan in overleg met de inspirator en leerkracht een gastles in.
 4. Spreek goed af met de verantwoordelijke leerkracht dat deze steeds aanwezig blijft bij de klas.
 5. Stuur een e-mail naar info@kinderrechtenschool.nl om door te geven welke school een voorlichting heeft aangevraagd en indien van toepassing welke inspirator de school heeft gekozen.
 6. Geef een gastles op de school in het bijzijn van de inspirator.
 7. Leg daarin goed uit wat kinderen gaan doen en wat er van hen verwacht wordt.
 8. Maak in de gastles een duidelijke koppeling naar het Kinderrechtenverdrag.

Graag zien wij uw aanmelding als gastdocent tegemoet!

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op via: info@kinderrechtenschool.nl