Kinder
Rechten
School

logo facebook logo facebook logo facebook

Een gastles kiezen

Bekijk hieronder de lijst van organisaties waar je op dit moment een gastles kunt aanvragen. We streven ernaar het aanbod te vergroten van organisaties die gastles willen aanbieden in samenwerking met de Kinderrechtenschool, blijf daarom onze website in de gaten houden.


Naam organisatie: Art. 1 Midden Nederland
Link aanmeldingspagina: www.art1middennederland.nl/hoe-helpt-art-1-mn/voorlichting-op-scholen/
Focus op artikelen in gastles: Art. 2: Non-discriminatie, ieder kind is gelijk.
Extra info: In de voorlichting maken gaan we in op vooroordelen en het principe dat kinderen allemaal verschillend zijn maar gelijke rechten hebben. Vanuit daar maken wij de koppeling naar kinderrechten.

Naam organisatie: COC Midden Nederland
Link aanmeldingspagina: www.supersaas.nl/form/COCMNL/Aanvraagformulier
Focus op artikelen in gastles: Art. 8, 13, 19, 24 en 30
Extra info:

Naam organisatie: UNICEF Utrecht e.o.
Link aanmeldingspagina: www.unicef.nl/wat-kun-jij-doen/school/gastlessen/
Focus op artikelen in gastles: Heel Kinderrechtenverdrag (Algemeen)
Extra info:

Naam organisatie: Pretty Woman Utrecht
Link aanmeldingspagina: www.prettywoman-utrecht.nl
Focus op artikelen in gastles: Artkel 8: Eerbiediging van de identiteit
Artikel34: seksuele exploitatie
Artikel 39: passende zorg voor slachtoffers
Extra info:

Naam organisatie: HVO Primair
Link aanmeldingspagina: www.hvoprimair.nl
Focus op artikelen in gastles: Kinderrechten in het algemeen, in overleg kan een specifiek artikel worden gekozen.
Extra info: Zowel de gastdocent als de inspirator, de gehele les dus, wordt verzorgd door de HVO docent.
Alleen voor openbare scholen.

Naam organisatie: Plan Angel
Link aanmeldingspagina: www.edusmile.org
Focus op artikelen in gastles: SMILE Educatie heeft als doel de algemene kinderrechten binnen een Nederlandse context onder de aandacht te brengen van kinderen en hen daarbij te wijzen op de laagdrempelige mogelijkheden voor hulp.
Extra info: Zowel inspirator als gastdocent, de gehele les wordt verzorgd door de gastdocent.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op via info@kinderrechtenschool.nl kinderrechtenschool@gmail.com en volg ons op Twitter: @childrightsedu