Kinder
Rechten
School

logo facebook logo facebook logo facebook

Over de Kinderrechtenschool

Het ontstaan van de KinderRechtenSchool

Op 20 september 2013 organiseerde gemeente Utrecht de jaarlijkse lokale mensenrechtenbijeenkomst. Hierbij was een divers publiek aanwezig, vanuit verschillende organisaties. De aanwezigen werden uitgedaagd om met anderen aan hun tafel een initiatief te bedenken in het kader van lokale mensenrechten.

Aan één van de tafels ontstond het idee om een educatief project te starten rondom kinderrechten en kinderrechtendag. Dit idee viel in zeer goede aarde en uit de publieksstemming kwam dit als één van de beste initiatieven naar voren.

Een groep geïnspireerde en enthousiaste deelnemers van de bijeenkomst besloot dat dit educatieve project daadwerkelijk opgestart moest worden. Zo ontstond de Kinderrechtenschool (afgekort: KRS).

Projectgroep Kinderrechtenschool

De ontwikkeling en coördinatie van de Kinderrechtenschool wordt uitgevoerd door een projectgroep. Deze projectgroep bestaat uit:

- Jacqueline Kleijer, voorlichter bij Pretty Woman

- Imara Antonius, voorlichter bij Unicef

- Jiehua He, vrijwilliger bij Unicef

- Maartje Langeslag, voorlichter bij Art.1 Midden Nederland

De kracht van de Kinderrechtenschool

De Kinderrechtenschool is een maatschappelijk initiatief in Utrecht waarbinnen allerlei organisaties en individuen, vaak op vrijwillige basis, samenwerken. Al deze partijen hebben dezelfde doelstellingen:

• Méér ruimte creëren in het Utrechtse onderwijs voor bewustwording van kinderrechten

• Kinderen uitnodigen om zélf op een creatieve manier te laten zien wat kinderrechten voor hen betekenen.

Het initiatief is ontstaan dankzij het enthousiasme en de inzet van professionals en vrijwilligers uit diverse maatschappelijke organisaties. In de uitvoering van de voorlichtingsactiviteiten is tevens een belangrijke rol weggelegd voor kunstenaars die leerlingen begeleiden in het maken van een creatief product over kinderrechten. Vanuit verschillende invalshoeken en met gebundelde krachten werken wij aan bewustwording van kinderrechten onder zo veel mogelijk kinderen en, via hen, volwassenen in Utrecht. Dit is wat de Kinderrechtenschool bijzonder én krachtig maakt.